skip to Main Content

Visie.Missie.Strategie

Praktisch advies, consulting en coaching voor bedrijven die hun missie willen realiseren en op die manier ook hun mensen willen inspireren door hieraan mee te werken. 

Wil je graag een duidelijk beeld van waar je naartoe gaat?

Herken je dit? Iedereen in je bedrijf is zeer gedreven, gemotiveerd en heeft veel goede ideeën. Sommige van deze goede ideeën worden zelfs uitgevoerd. Om er vervolgens achter te komen dat ze niet coherent of consistent zijn. Ze lijken de organisatie links en rechts in beweging te brengen, maar zorgen nooit voor die volledige ommezwaai.

Het probleem met deze situatie is dat wanneer je organisatie links en rechts iets verandert, je misschien wel een bepaalde richting uitgaat maar slechts langzaam vooruitkomt. Wat nog problematischer kan zijn, is dat je helemaal geen kant op gaat.

Terwijl je concurrenten een duidelijk doel hebben en daar recht op af gaan. Zij zijn niet per se beter, zij hebben alleen hun doel duidelijker voor ogen.

Om van dit gezwalp af te komen, kan je best een duidelijk objectief en heldere doelstellingen voor je organisatie opstellen en ervoor zorgen dat iedereen in je organisatie daarop is afgestemd. Dat is precies waarmee wij je kunnen helpen met ons in-company Vision.Mission.Strategy programma.

Met dit programma, zal je organisatie niet alleen een duidelijk doel krijgen, maar iedereen in de organisatie zal dit doel ook kennen. Iedereen zal ernaar leven. Iedereen zal erdoor openbloeien. En iedereen in de organisatie zal elke dag werken om bij te dragen aan de realisatie van dat doel.

Kun je je voorstellen hoe het zou zijn als iedereen in je organisatie voortdurend zou werken aan hetzelfde doel en dezelfde doelstelling? Je zou nog steeds afwegingen moeten maken, maar de antwoorden zouden zo duidelijk zijn! Alle beslissingen kunnen worden genomen met dat ene bedrijfsdoel in gedachten, waarbij duidelijke prioriteiten en richtlijnen worden gesteld voor iedereen in het bedrijf.

Mensen kunnen zich elke dag voorstellen hoe zij bijdragen aan dit doel. Mensen leveren individuele bijdragen, allemaal in dezelfde richting. Geen gezwalp meer en recht op het doel af om die organisatiedoelen te bereiken.

Ben je klaar om de visie, missie en strategie voor je organisatie te ontdekken? Ben je klaar om naar een hogere versnelling te schakelen en je concurrenten voorbij te steken? Neem dan contact op om te ontdekken hoe ons programma je kan helpen bij het definiëren van je Visie.Missie.Strategie!

Herken je dit?

  • Het is lastig om iedereen op één lijn te krijgen wat betreft de prioriteiten
  • Er zijn veel goede ideeën, maar ze zijn niet op elkaar afgestemd noch consistent
  • Mensen starten initiatieven die niet altijd in lijn liggen met de bedrijfsdoelstellingen
  • Medewerkers kunnen niet duidelijk formuleren hoe zij bijdragen aan de organisatiedoelstellingen
  • Het is moeilijk om te kiezen tussen focus op medewerker, klant, prijs of productkwaliteit

Verwachte resultaten

Visie.Missie.Strategie

Je krijgt een duidelijk geformuleerde visie, missie en een strategie om de realisatie van de visie en missie te verzekeren. Dit is het werk van heel het team. Iedereen betrokken in de creatie hiervan zal het doorleven en begrijpen.

Iedereen op 1 lijn

We werken aan de vertaling van de visie, missie en strategie naar het dagelijkse werk van alle werknemers. Zij zullen begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Dit leidt tot meer motivatie, toewijding en betere resultaten.

Duidelijke prioriteiten

Het zal iedereen binnen het bedrijf duidelijk zijn wat de prioriteiten zijn. Als er afwegingen gemaakt moeten worden, kunnen die gemakkelijk gemaakt worden, omdat iedereen weet en begrijpt wat de hoogste prioriteit heeft.

Visie.Missie.Strategie

Je krijgt een duidelijk geformuleerde visie, missie en een strategie om de realisatie van de visie en missie te verzekeren. Dit is het werk van heel het team. Iedereen betrokken in de creatie hiervan zal het doorleven en begrijpen.

Iedereen op 1 lijn

We zullen werken aan de vertaling van de visie, missie en strategie naar het dagelijkse werk van alle werknemers. Zij zullen begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Dit leidt tot meer motivatie, toewijding en betere resultaten.

Duidelijke prioriteiten

Het zal iedereen binnen het bedrijf duidelijk zijn wat de prioriteiten zijn. Als er afwegingen gemaakt moeten worden, kunnen die gemakkelijk gemaakt worden, omdat iedereen weet en begrijpt wat de hoogste prioriteit heeft.

Aanpak

Standaard aanpak & methodologie

We gebruiken een standaard aanpak en bewezen methodologieën, gebaseerd op een mix van consulting, coaching en training. Zo zorgen we voor snelle resultaten en tegelijkertijd zorgen we ervoor dat deze resultaten blijvend in de organisatie ingebed worden.

Duurzame resultaten

Resultaten zijn belangrijk voor ons en we zijn niet in voor de snelle oplossing. We willen impact creëren op lange termijn en hechten veel belang aan de verankering van de resultaten in de organisatie. We werken op alle niveaus van de organisatie om een blijvend effect te creëren.

Focus op mensen

De menselijke factor is de sleutel tot succes. Daarom besteden we veel aandacht aan de menselijke relaties. Het opbouwen van een relatie gebaseerd op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie zijn de belangrijkste factoren die we zullen gebruiken om tot succes te komen.